Imate pitanje? Pozovite nas +381640080002, +381648033682
Partizanska bb, 22314 Stara Pazova

HEMOLUB EROZIMOL 3


Namensko mineralno ulje niskog viskoziteta i neutralnog mirisa. Primenom obezbeđuje: prolaz struje samo pravolinijski između elektrode i predmeta obrade, brzo uspostavljanje prvobitnog stanja izolacije elektroda nakon pražnjenja, poništavanje sekundarnih efekata električnog pražnjenja, dobar kapacitet taloženja i filtracije.

Koristi se kod elektroerozione obrade kao dielektrično sredstvo. Pogodno je za korišćenje pri najnižim i najvišim preporučenim jačinama struje u obradi navedenim postupcima. Primenjuje se u grubim i finim postupcima obrade.

SPECIFIKACIJA


SRPS ISO 6743-7 (L-MHA); SRPS ISO/TS 12927