Imate pitanje? Pozovite nas +381640080002, +381648033682
Đorđa Stanojevića 11A, 11070 Novi Beograd

HEMOLUB KOMPRESOL V 32


Visoko kvalitetno mineralno ulje sa dodatkom bezpepelnih aditiva. Osigurava izuzetnu oksidacionu stabilnost uz produženi interval eksploatacije, mali koksni ostatak i izuzetnu zaštitu od habanja, rđe i korozije čak i u prisustvu vode.

Koristi se za podmazivanje svih vrsta klipnih i rotacionih vazdušnih kompresora kao i vakuum pumpi koje rade u širokom opsegu temperatura, opterećenja i brzina.

SPECIFIKACIJA


SRPS ISO 6743-3 (L-DAA. DAB, DAG); ISO/DP 6521 (L-DAA, DAB, DAG); DIN 51506 (VDL, VBL)